Bloggen och skolarbetet

Skapare

Vi som tillsammans skapar den hör bloggen är Amanda och Ann-Catrin och våra elever i årskurs 3B på Nya Rydsskolan.

Syfte och mottagare 

Vi tänker jobba med en blogg för att vi vill skriva mot riktiga mottagare. Vi kommer att skriva mer och utveckla vårt sätt att skriva när vi vet att det finns de som läser vad vi skriver.

Vi vill ha en plats där vi kan visa upp våra redovisningar, så att många kan få se vad vi gör och vad mycket vi lär oss.

Vi tänker att på bloggen kan vi sprida boktips, både till varandra men också till andra som läser bloggen.

Pedagogiskt syfte

Bloggandet kommer att göra så att vi utvecklar många av de förmågor som vi ska utveckla enligt skolans läroplan. Bloggandet kommer att hjälpa oss att prata om vår skola och vad vi gör. Bloggandet kommer att bli roligt!

I vårt klassrum sitter eleverna vid tre olika bordsgrupper. Dessa grupper har olika ansvarsområden och ett av områdena är bloggen. Under två veckor är det då främst eleverna som har ansvar för bloggen som knäpper bilder och skriver inlägg. När två veckor har passerat byter grupperna ansvarsområde. Det gör att alla elever regelbundet får ha lite extra ansvar för bloggen och får känna sig delaktiga.

Upphovsrätt

Alla bilder, filmer och ljudklipp som publiceras är det vi klasslärare eller vi elever som har skapat. Vi har frågat elevernas vårdnadshavare om tillstånd att publicera bilder och filmer på deras barn. Några har fått tillstånd och några har inte fått det, det är därför en del ansikten ibland är gömda på en del foton. Materialet vi publicerar på vår blogg får inte kopieras och spridas utan vårt tillstånd. Se mer info här:  https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/se/

Creative Commons-licens

Vi har fått tillstånd av bokförlagen B Wahlströms, Hegas och Natur och Kultur att publicera foton som innehåller framsidor på böcker som är utgivna av dom.

Varför borde vi få pris för bloggen?

Vi lät våra elever i 3B diskutera varför just dom borde vinna ett pris för vår blogg. Såhär svarade dom:

”Vi skriver om intressanta saker vi gör i skolan.”

”Vi kämpar jättemycket tillsammans. Hela klassen samarbetar och hjälpas åt med att ta bilder, skriva och uppdatera bloggen varje vecka.”

”Det är bara vi elever som skriver på bloggen. Lärarna behöver inte skriva”

” Vi gör alltid vårt bästa med bloggen.”

Vi klasslärare håller med våra elever! Vi borde vinna ett pris för vår blogg eftersom den är lite annorlunda mot andra klassbloggar. På många klassbloggar är det ofta klassläraren som skriver inlägg, men vi ville uppmuntra våra elever till att skriva. Därför vore det väldigt roligt om vi vann ett pris för vår blogg. Det skulle säkerligen skapa stor motivation att fortsätta skriva hos våra elever! 😃

Vad har vi lärt oss? 

Eleverna fick sammanfatta vad dom har lärt sig under tiden vi har bloggat. Här är några svar:

”Jag har lärt mig att man kan skriva lite vad som helst på bloggar så länge det är något snällt.”

”Jag har lärt mig vad en blogg är. Jag har lärt mig hur man kan skriva kommentarer.”

”Jag har lärt mig att skriva många meninngar.”

”Att man kan lära sig att infoga bilder och lära sig att skriva i bloggen.”

”Skriva och publicera”

”Att man kan se på sina vänner och de är rolit att göra det”